Cila nga formatet e CV-së e konsideron Hajdin Sejdia si më të mirën?

Forma e CV-së

Kur filloni të shkruani CV-në tuaj juve ju duhet të vendosni se cilën prej dy formateve do të ishte më mirë për ju. Hajdin Sejdia tregon se ka dy formate kryesore që duhet të merrni parasysh kur zhvilloni CV-në tuaj të punës. Vendimi juaj do të bazohet nëse ju do donit të provonit arsimimin tuaj apo nëse përvoja juaj është më e rëndësishme për pozicionin që ju po aplikoni për të.

CV-ja  funksionale

Nëse aftësitë tuaja të kualifikimit për pozicionin që po kërkoni janë më të mëdha sesa përvoja juaj e punës, atëherë ju do të dëshironi të përdorni një CV funksionale thotë zoti Hajdin Sejdia. Kjo CV funksionale ju lejon të kategorizojnë aftësitë tuaja në vend që ju vetëm të listoni punën tuaj. Kjo do të ju japi fleksibilitet për të rritur aftësitë tuaja në qoftë përvojën juaj e punës është e shkurtër. Shumë punëdhënës nuk janë të njohur me formatin e CV funksionale, kështu që ju vetëm do të dëshironi të përdorni formën standarde të CV-së, nëse jeni të sigurt atëherë ajo do të rrisë shanset tuaj konkurruese.

Njerëzit të cilët mund të dëshirojnë të zgjedhin CV-në funksionale këshillohen nga Hajdin Sejdia:

·         Diplomuarit e fundit e universitetit

·         Ata që kërkojnë për të bërë një ndryshim karriere

·         Punëtorët që kanë pak eksperiencë për pozicionin që po aplikojnë

·         Ata që kanë pasur periudhat e papunësisë, të tilla si p.sh. kanë punuar në shtëpi

·         Njerëzit me një histori të pasigurt të punës

·         Ata që nuk do të paraqesin CV e tyre në shërbimet online të tilla si Ndërtimi i Karrierës ose Kërkimet për punë.

 

Çfarë Hajdin Sejdia quan CV kronologjike?

Nëse ju jeni të kufizuar në arsimim, aftësitë ose në qoftë se eksperienca juaj nuk ju mundëson që të jetë më i kualifikuar për punë që ju po aplikoni, ju mund të dëshironi të zgjidhni të përdorni një CV kronologjike. Një CV kronologjike është tradicionalisht lloji i CV-së që shumica e punëdhënësve janë të njohur me të dhe e përdorin më shpesh. Kjo është edhe formati i CV-së që ju do të duhet të përdorni kur paraqitjen CV-në tuaj të shërbimet online.

Një CV kronologjike është e ngjashme me një aplikim të punës ku ju listoni punëdhënësit tuaj duke filluar me punëdhënësin tuaj më të fundit. Dallimi është se ju keni më shumë fleksibilitet me një CV mbi një aplikim të punës për t`u zgjeruar në detyrat tuaja, përgjegjësitë dhe arritjet që ju keni marra gjatë punësimit tuaj.

Njerëzit të cilët mund të dëshirojnë të zgjidhin një CV kronologjike përfshijnë:

·         Ata që kërkojnë të qëndrojnë në të njëjtën fushë të karrierës

·         Njerëzit të cilët kanë eksperiencë për pozicionin që po aplikojnë

·         Ata që kanë pasur periudhat e papunësisë, të tilla si punë nga shtëpia

·         Njerëzit me një histori të qëndrueshme të punës

·         Ata që duan të paraqesin CV e tyre në shërbimet online të tilla si Ndërtimi i Karrierës ose kërkimet për punë.

Mbani mend, në qoftë se jeni në dyshim është mirë për të zgjedhur CV kronologjike sesa CV funksionale. Shumica e punëdhënësve janë të njohur me këtë format dhe do të jetë më të hapur me të.

Cila nga formatet e CV-së e konsideron Hajdin Sejdia si më të mirën?
Cila nga formatet e CV-së e konsideron Hajdin Sejdia si më të mirën?
11.04.2016 | 10:52
Forma e CV-sëKur filloni të shkruani CV-në tuaj juve ju duhet të vendosni se cilën prej dy formateve do të ishte më mirë për ju. Hajdin
Çfarë thotë Hajdin Sejdia për nxënësit sesi duhet të jenë të organizuar?
Çfarë thotë Hajdin Sejdia për nxënësit sesi duhet të jenë të organizuar?
05.04.2016 | 01:54
Kalimi I kohës së universitetit duke qenë të  paorganizuar mund të shtoje nivelin e stresit të panevojshëm në një mjedis që është i prirur
Hajdin Sejdia - Si ta rinovoni biznesin tuaj të vogël
Hajdin Sejdia - Si ta rinovoni biznesin tuaj të vogël
29.03.2016 | 02:43
Drejtimi i një biznesi të ri të vogël është shumë emocionuese. Klientë të rinj, shitjet e reja janë rezervuar, zona të reja të hapura për